Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

0099 8450 500

April 28 2019

5906 5660
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
Podobno ludzie wracają, gdy kończą im się miejsca, w które mogli uciekać.
— Doctor Evil
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaangeliquee angeliquee
4114 3ca5 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
4431 7cce
Reposted fromoll oll viajointskurwysyn jointskurwysyn
4246 e05d
8664 f102
poświatowska.
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn
2298 c28c 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viajointskurwysyn jointskurwysyn
3913 1575 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna

April 27 2019

Można się bać miłości, można jej unikać, ignorować ją i uciekać przed nią, ale ona w końcu i tak nas dopadnie. I tylko od naszego podejścia zależy, czy wykorzystamy tę jedną jedyną szansę na to, by odnaleźć z kimś nasze szczęście.
— K.N. Haner - "Drwal. Miłość, która narodziła się z natury"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiezwykla niezwykla
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
2182 76a1 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaxmartii xmartii

April 24 2019

Codziennie tęsknie za Tobą po raz ostatni.
5241 006b
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
Reposted frombluuu bluuu
Pamiętać bowiem należy, że ludzi trzeba albo dopieszczać, albo ich zniszczyć; bowiem za krzywdy błahe się mszczą, a za wielkie nie mogą; zatem krzywda, którą ludziom wyrządzasz, musi być taka, byś nie obawiał się zemsty.
— Niccolò Machiavelli – Książę.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Najbardziej boli nie pożegnanie, tylko dziura, z którą zostajesz.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl