Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

6637 9c31 500

80s90sthrowback:

Jude Law and Matt Damon photographed by Brigitte Lacombe, 1999.

Reposted fromLittleJack LittleJack viafrytkatosia frytkatosia
0714 bb6d 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
To wcale nie tak, że dorośli przestają się kochać. Mnóstwo osób jest razem przez wiele lat, aż do dnia, w którym jedno umiera. Jednak są też tacy, którzy się rozstają, z wielu powodów. Czasem miłości jest zbyt mało i nie starcza na długo, czasem jest jej tak dużo, że krępuje ich i ogranicza. Wówczas nie czują się wolni. Zawsze jednak powinni się rozstać, jeśli osobno mogą być szczęśliwsi.
— Katarzyna Rygiel - 'Pod powiekami'
Reposted fromwetryagain wetryagain viawszystkodupa wszystkodupa

March 10 2019

3579 ba8b 500
Reposted fromrenirene renirene viacarmenluna carmenluna
5241 006b
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
1790 ed1c
Reposted fromNothingIsTrue NothingIsTrue
Koszmary są odzwierciedleniem naszej zranionej duszy, pokaleczonego serca.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNothingIsTrue NothingIsTrue
1757 2d4c 500
'To nie jest kraj dla ludzi o delikatnej skórze. Jeśli ktoś ma skłonności do depresji, nie lubi ciemności i deszczu, to dajemy takiemu komuś najwyżej rok. Islandia zweryfikuje wszystko, co ze sobą przywiozłeś: nadzieje, obawy, zapas gotówki, nawet miłość. Jeśli będziesz się wahać, ten kraj nie da ci szans.' 
Berenika Lenard – Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii 
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viatouchthesky touchthesky
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu

March 03 2019

Reposted fromniente niente viacarmenluna carmenluna
Reposted fromshakeme shakeme viacarmenluna carmenluna

February 09 2019

5510 a1a4 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viawarkocz warkocz
“ ...to po co całowałeś
mnie wtedy tak? ”
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
4650 9010 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaiammistake iammistake
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake
I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there. And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
— Fyodor Dostoevsky // The brothers Karamazov
Reposted fromverronique verronique viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl