Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2019

5051 3e3f
Reposted fromcarameltea carameltea viaiammistake iammistake
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
0383 12bc 500
Marina Abramović
The Kitchen (Homage to Saint Therese)

(2009)
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
4530 7a83 500
5710 1b7c 500
Reposted fromrosejalea rosejalea viaretaliate retaliate
Przestałam się przejmować ludźmi, którzy w krytycznym momencie mojego życia, kompletnie nie przejmowalali się mną.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapozakontrola pozakontrola
Każdy z nas ma swoją prywatną niepodległość i jest sens walczyć o nią, zmagać się. [...] 
Żeby zostać sobą, trzeba najpierw dostać po głowie, spalić się ze wstydu i psychicznie zamordować.
— Adrianna Trzepiota
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
5988 bb5f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2224 482a 500
Marcin Orliński - "Zabiegi"
5406 b08c 500
Reposted fromHanoi Hanoi viacarmenluna carmenluna
Oddałam kiedyś swoje całe serce komuś, kto po prostu zrobił z tego tatar. I może dlatego dzisiaj jakby mam problem z zaufaniem, mam problem z otworzeniem się i mam problem z tym, żeby na hasło "kocham Cię" zareagować dobrze. Jak się pojawia ta bliskość to już mnie nie ma.
— Agnieszka Chylińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna
Już za długo Cię nie było, żebyś teraz mógł być.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel "Kraina prozaca"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty

January 31 2019

1311 0128 500
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
9478 a656
Reposted fromtishka tishka viatobecontinued tobecontinued
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej?
— Kasia Bulicz-Kasprzak - "Nie licząc kota"
Za każdym razem, gdy pomyślę "a co mi szkodzi spróbować" - pakuję się po uszy w kłopoty.
Reposted fromsanitas sanitas viatobecontinued tobecontinued
9072 efbc 500
Reposted fromTriforce Triforce viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl