Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

2789 0d2f
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
5201 8d65 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
Kiedy widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować. Kiedy widzisz złego człowieka, zastanów się sam nad sobą.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainvissiblee invissiblee

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viainvissiblee invissiblee
1450 d238
the distance is only physical, my love.
Reposted fromryjonka ryjonka viainvissiblee invissiblee

July 30 2017

Może nie chodziło o sklejanie złamanych serc.
Może chodziło o kochanie pokruszonych kawałków takimi, jakie one były.
— Brittainy C. Cherry
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viajointskurwysyn jointskurwysyn
6368 a800
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
0208 49c4
Reposted fromdusix dusix viajointskurwysyn jointskurwysyn
6370 d126
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viainvissiblee invissiblee
Kiedy widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować. Kiedy widzisz złego człowieka, zastanów się sam nad sobą.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainvissiblee invissiblee

July 31 2017

1450 d238
the distance is only physical, my love.
Reposted fromryjonka ryjonka viainvissiblee invissiblee

July 30 2017

Może nie chodziło o sklejanie złamanych serc.
Może chodziło o kochanie pokruszonych kawałków takimi, jakie one były.
— Brittainy C. Cherry
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viajointskurwysyn jointskurwysyn
6368 a800
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
0208 49c4
Reposted fromdusix dusix viajointskurwysyn jointskurwysyn
6370 d126
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viainvissiblee invissiblee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl