Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2018

3466 8ddf 500
9605 3545
Reposted fromkarahippie karahippie viaBrainy Brainy
1167 92ce 500
Reposted fromPoranny Poranny viaBrainy Brainy
Wydawałam pieniądze. Zmieniłam diametralnie fryzurę. Oddałam trochę ubrań i zmieniłam styl. Byłam silna. Byłam cierpliwa. Piłam alkohol jeśli miałam na to ochotę, ale nie w każdy weekend. Kupowałam ulubiony batonik za każdym razem, gdy oglądałam odcinek ulubionego serialu. Brałam długie gorące prysznice. Wstawałam wcześnie. Zaczęłam biegać. Pisałam. Znalazłam przyjaciół, którzy mnie słuchali i nie przerywali dopóki nie doszłam do jakichś wniosków. Uczyłam się. Czytałam. Sprawiłam, że mój Instagram jest całkiem fajny. Pisałam jeszcze więcej. Zrobiłam kolejny tatuaż. Kupiłam ulubiony żel pod prysznic i brałam jeszcze więcej kąpieli. Polubiłam swoje ciało. Depilowałam się przede wszystkim dla siebie. Opisywałam konkretne dni w dzienniku. Całe. Konkretne. Dni. Szczegółowo. Płakałam. Tęskniłam za domem. Nauczyłam się ciszy. Nauczyłam się być sama. Piłam dużo kawy. Zaczęłam cieszyć się świętami. Czułam się mądra. Spędzałam kilka weekendów sama. Robiłam sporo selfie. Jadłam czekoladę podczas oglądania jakichś głupot w TV. Medytowałam. Rozciągałam się. Tańczyłam, gdy nikt nie widział. Kupowałam kawy absolutnie niewarte swojej ceny. Nauczyłam się być sama ze sobą.
— Co zrobiłam, że przetrwałam?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamesoute mesoute
3338 9c24 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaaura-lunaris aura-lunaris

April 25 2018

4653 4d43
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaBrainy Brainy
8449 7784 500
1276 bbae 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaBrainy Brainy
7060 cb46 500
Reposted fromseasons seasons viaBrainy Brainy
7039 1b9f 500
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viaBrainy Brainy
7925 8c3b 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaBrainy Brainy
7791 494e 500
Reposted fromsnuggle snuggle viaBrainy Brainy
7187 866e 500
Ohh soup
Reposted fromshitsuri shitsuri viaBrainy Brainy
3054 8c73
Reposted frominspiro inspiro viaapatyczna apatyczna
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaczarnoczarna czarnoczarna
9847 8c6e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaura-lunaris aura-lunaris
4888 f904
Reposted fromhagis hagis viaaura-lunaris aura-lunaris
5656 c458 500
Reposted fromkaiee kaiee viaaura-lunaris aura-lunaris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl