Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

2789 0d2f
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
5201 8d65 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
Kiedy widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować. Kiedy widzisz złego człowieka, zastanów się sam nad sobą.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainvissiblee invissiblee

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viainvissiblee invissiblee
1450 d238
the distance is only physical, my love.
Reposted fromryjonka ryjonka viainvissiblee invissiblee

July 30 2017

Może nie chodziło o sklejanie złamanych serc.
Może chodziło o kochanie pokruszonych kawałków takimi, jakie one były.
— Brittainy C. Cherry
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viajointskurwysyn jointskurwysyn
6368 a800
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
0208 49c4
Reposted fromdusix dusix viajointskurwysyn jointskurwysyn
6370 d126
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viainvissiblee invissiblee
Kiedy widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować. Kiedy widzisz złego człowieka, zastanów się sam nad sobą.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainvissiblee invissiblee

March 25 2017

Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viagrzej grzej
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viagrzej grzej
5788 c027
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaretaliate retaliate
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć.
— Terry Pratchett
Reposted fromavooid avooid viagrzej grzej
9475 b60a 500
Reposted fromwesternponies westernponies viagrzej grzej
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viagrzej grzej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl